"Ngày lang thang" - Tuần 68 (21-23/04/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Ngày lang thang" tuần 21-23/04/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Ngày lang thang -

"We are all wandering the earth, alone, longing to be longed for..."Link album :
- Fri, 19PM, 21th, Quantum https://goo.gl/SI3gfE
- Sat, 14PM, 22th, Sky Coffee : https://goo.gl/3xyX0f
- Sat, 14PM, 22th, Swing : https://goo.gl/Ip93sl
- Sat, 14PM, 22th, Quantum https://goo.gl/ycYPje
- Sun, 9AM, 23th, Koh Samui Hut : https://goo.gl/GrY5wy
- Sun, 14PM, 23th, Kuri Kuri : https://goo.gl/ZEq4Pw
- Sun, 14PM, 23th, O'Cafe : https://goo.gl/TILfq3

- Sat, 9AM, 22th, Shi Cafe : https://goo.gl/fkPv7Q
- Sat, 14PM, 22th, KA Koncept : https://goo.gl/Ns4O3H
- Sat, 14PM, 22th, Shi Cafe : https://goo.gl/h4EF0S
- Sun, 23th, KA Koncept : https://goo.gl/ISyGF5
- Sun, 23th, Citihub : https://goo.gl/C1Tf4o
- Sun, 23th, Citihub : https://goo.gl/HEDUkh
- Sun, 23th, Magnolia : https://goo.gl/H67u7R

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan