My Lighthouse - Tuần 83 (04-06/08/2107)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "My Lighthouse " tuần 04-06/08/2107 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-My Lighthouse -

Don't forget that maybe you are the lighthouse in someone's storm.


 Lịch vẽ tại Hà Nội:
- Fri (4/8) : 6PM - 9PM : Koh Samui: https://goo.gl/DnMGMz
- Sat (5/8) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/tAiEY4
- Sat (5/8) : 2PM - 5PM : Half Full Times City: https://goo.gl/8WQqZB
- Sat (5/8) : 2PM - 5PM : TIME Coffee & Teahouse: https://goo.gl/Bhqrgi
- Sun (6/8) : 9AM - 12PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/VBo1Nz
- Sun (6/8) : 9AM - 12PM : Koh Samui: https://goo.gl/5D5hXS

- Sun (6/8) : 2PM -5PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/xiouba
- Sun (6/8) : 2PM - 5PM : Koh Samui: https://goo.gl/EQopFC

- Sun (6/8) : 6PM : Koh Samui: https://goo.gl/Xjw1E7

- Sun (6/8) : 2PM - 5PM : TIME Coffee & Teahouse: https://goo.gl/ZamWu3

 Lịch vẽ tại HCM:
- Fri (04/08): 6PM - 9PM: L'Usine: https://goo.gl/C4p4xP
- Sat (05/08): 9AM - 12PM: Thì Là Bistro: https://goo.gl/pQD5xL
- Sat (05/08): 2PM - 5PM: Magnolia: https://goo.gl/1NmMZ3
- Sun (06/08): 9AM - 12PM: Food central: https://goo.gl/k6nL7B
- Sun (06/08): 9AM - 12PM: Citihub: https://goo.gl/dAXjXX
- Sun (06/08): 2PM - 5PM: Citihub: https://goo.gl/VqFxn3
- Sun (06/08): 2PM - 5PM: Food central: https://goo.gl/vQWGH4

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan