Mùa Vu Lan - Tuần 89 (08-10/09/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Mùa Vu Lan " tuần 08-10/09/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-Mùa Vu Lan  - Lịch vẽ tại Hà Nội:
- Fri (01/09) : 6PM - 9PM : Koh Samui: https://goo.gl/DWuB8W
- Sat (09/09) : 9AM - 12PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/3jp5HZ
- Sat (09/09) : 9AM-12AM : Sky Coffee: https://goo.gl/CEWz8o

- Sat (09/09) : 2PM - 5PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/F82q4B

- Sun (10/09) : 9AM - 12AM: Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/aVJ8QH (Fly to the moon)

- Sun (10/09) : 9AM - 12AM: Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/UV95Mc (Fly to the moon)
- Sun (10/09) : 2PM - 5PM : D'Art Coffee: https://goo.gl/923Gxz

 Lịch vẽ tại HCM:
- Fri (08/09): 6PM - 9PM: L'Usine: https://goo.gl/jj3K1W

- Sat (09/09): 9AM - 12PM: Thì Là Bistro: https://goo.gl/yh9iNX 
- Sat (09/09): 2PM - 5PM: Link Cafe: https://goo.gl/zLyj2o
- Sun (10/09): 9AM - 12PM: Citihub: https://goo.gl/5TvfVi
- Sun (10/09): 2PM - 5PM: Citihub: https://goo.gl/BzTw79 

- Sat (10/09): 2PM - 5PM: Link Cafe: https://goo.gl/FF13xz (Fly to the moon)

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan