"Mưa mùa hạ" - Tuần 80 (14-16/7/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Mưa mùa hạ" tuần 14-16/7/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-Mưa mùa hạ -

“Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân
Để hát một mùa hè, mùa hè.”


 Lịch vẽ tại HCM:
- Fri (14/07) : 6PM - 9PM : L'Usine : https://goo.gl/xtyu6G
- Sat (15/07) : 9AM - 12AM: C.On: https://goo.gl/k9D4Bw

- Sat (15/07) : 9AM - 12AM : Food central: https://goo.gl/x7XdMV
- Sat (15/07) : 2PM - 5PM : Food central: https://goo.gl/oN2Yok
- Sun (16/07) : 9AM - 12PM: Citihub: https://goo.gl/BMLm2K

- Sun (16/07) :2PM - 5PM: Citihub: https://goo.gl/c5vomA

- Sun (16/07) : 9AM - 12PM: Magnolia: https://goo.gl/AGn5dR
- Sun (16/07) : 2PM - 5PM : Magnolia: https://goo.gl/ByQ7yj

 Lịch vẽ tại Hà Nội:
- Fri (14/07) : 6PM - 9PM : The Coffee House: https://goo.gl/jHmiRq
- Sat (15/07) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/HUqZ5v
- Sat (15/07) : 2PM - 5PM : Half Full Times City: https://goo.gl/fJBS41

- Sat (15/07) : 2PM - 5PM : Time Coffee: https://goo.gl/4Hp1DL
- Sun (16/07) : 9AM - 12PM : Koh Samui: https://goo.gl/4ir9aT

- Sun (16/07) : 9AM - 12PM : Aroi: https://goo.gl/SKXYP6
- Sun (16/07) : 2PM - 5PM : Koh Samui: https://goo.gl/xbcXo7
- Sun (16/07) : 2PM - 5PM : TIME Coffee & Teahouse: https://goo.gl/Be61Yq

- Sun (16/07) : 2PM - 5PM : Aroi: https://goo.gl/f3Hhzx


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan