Mr. Snowman - Tuyết yêu thương - It's cold outside - Tuần 104 (22/12-24/12/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Mr. Snowman - Tuyết yêu thương - It's cold outside" - tuần 22/12-24/12/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Mr. Snowman -

“Some people are worth melting for"


- Tuyết yêu thương -


- It's cold outside - 


*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (23/12) Aroi Coffee: https://goo.gl/wUmf6J

- Sat (23/12) Kool off: https://goo.gl/bfRWzu

- Sat (23/12) EF Education:  https://goo.gl/hHqoH4

- Sun (24/12) Kool off: https://goo.gl/KXPFVq

- Sun (24/12) House of Cha: https://goo.gl/33w1Te


 *Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh

- Fri (12/12) L'usine: https://goo.gl/XUbnNv

- Sat (23/12) Link Cafe: https://goo.gl/Soqr2q

- Sat (23/12) 2PM-5PM: Boong Cafe: https://goo.gl/ebWABg

- Sat (23/12) Rehab Station: https://goo.gl/W6dzyY 

- Sun (24/12) 9AM-12AM: Blanc: https://goo.gl/dkhQGv

- Sun (24/12) Link Cafe: https://goo.gl/jp2BwM

- Sun (24/12) Citihub: https://goo.gl/4RJjAJ

- Sun (24/12) PJ's: https://goo.gl/mRh3oe 


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan