"Moonlight" - Tuần 65 (31/03 - 02/04/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Moonlight" tuần 31/03 - 02/04/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Moonlight -

"es, I am a dreamer. For a dreamer is the one who can find his way back by moonlight, and see the dawn before the rest of the world"

- Oscar Wilde -


Link album :
- Fri, 19PM, 31th, Quantum https://goo.gl/KXIThQ
- Sat, 14PM, 1st, Swing : https://goo.gl/0zAzeJ
- Sat, 14PM, 1st, Sky Coffeehttps://goo.gl/v1Dq4L
- Sun, 14PM, 2nd, Koh Samui Huthttps://goo.gl/28AepM
- Sun, 14PM, 2nd, Kuri Kuri : https://goo.gl/JB0w9i

- Sat, 14PM, 1st, Citihub : https://goo.gl/AGcSra
- Sat, 14PM, 1st, Magnolia : https://goo.gl/WJz6qT
- Sun, 2nd, Citihub : https://goo.gl/s8OZN7
- Sun, 2nd, Citihub : https://goo.gl/IPE8ay
- Sun, 2nd, Shi Café : https://goo.gl/SrHn9V

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan