Lotus - Tuần 88 (01- 03/09/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Lotus " tuần 01- 03/09/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-Lotus -

Just be yourself, utterly yourself. And don’t be bothered about what kind of flower you turn out to be. It does not matter whether you are a rose or a lotus or a marigold. What matters is flowering." - Osho Lịch vẽ tại Hà Nội:
- Fri (01/09) : 6PM - 9PM : Koh Samui: https://goo.gl/JUPYAN
- Sat (02/09) : 9AM - 12PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/Zu9Dpj
- Sat (02/09) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/VB4udM (Rose)

- Sun (03/09) : 2PM - 5PM: Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/UMSQYh
- Sun (03/09) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/93AqZ1 (Rose)

 Lịch vẽ tại HCM:
- Fri (01/09): 6PM - 9PM: L'Usine: https://goo.gl/VXBzZf

- Sat (02/09): 9AM - 12PM: Thì Là Veggie: https://goo.gl/5pnAz9
- Sat (02/09): 2PM - 5PM: Link Cafe: https://goo.gl/x5zPpz
- Sun (03/09): 9AM - 12PM: Food central: https://goo.gl/Au36CC (Rose)
- Sun (03/09): 2PM - 5PM: Food central: https://goo.gl/qeNt5n (Rose)

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan