Lost & Found - Tuần 98 (10/11-12/11/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Lost & Found" tuần 10-12/11/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-Lost & Found -

The best part of getting lost is finding yourself*Lịch vẽ tại Hà Nội:


- Sat (11/11) 9AM-12AM: Aroi Coffee: https://goo.gl/CQ8186

- Sat (11/11) 2PM-5PM: Aroi Coffee: https://goo.gl/ocjvrj

- Sat (11/11) Sky: https://goo.gl/PBbEyL

- Sun (12/11) Kool off : https://goo.gl/o7wfrM

- Sun (12/11) House of Cha: https://goo.gl/9TaZvn

- Sun (12/11) 9AM-12AM: Aroi Coffee: https://goo.gl/Hbz4rj

- Sun (12/11) 2PM-5PM: Aroi Coffee: https://goo.gl/gtRitY

*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Friday (10/11):L'usine:https://goo.gl/cujCGc

- Sat (11/11) 9AM-12AM: Thì Là: https://goo.gl/PfwCTZ

- Sat (11/11) 2PM-5PM: Boong Cafe: https://goo.gl/qYdb6m

- Sat (11/11) 2PM-5PM: Blanc : https://goo.gl/GvpG6N

- Sun (12/11) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/n7ydb5

- Sun (12/11) 9AM-12AM: Citihub: https://goo.gl/DD27vg

- Sun (12/11) 9AM-12AM: Rehab Station: https://goo.gl/j6AQvs

- Sun (12/11) 2PM-5PM: Link Cafe: https://goo.gl/JcBXM5

- Sun (12/11) 2PM-5PM: Boong Cafe: https://goo.gl/edyByh

-Sun (12/11) 2PM-5PM: Citihub: https://goo.gl/mVDb9G

 Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan