Little Bird - Tuần 99 (17/11-19/11/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Little Bird" tuần 17-19/11/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-Little Bird -

What if I fall? 
Oh but my darling, what if you fly?*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (18/11) Kool Off: https://goo.gl/siewjd

- Sat (18/11) Sky Coffee: https://goo.gl/egedVb

- Sat (18/11) Aroi Coffee: https://goo.gl/B4TYTA

- Sun (19/11) D'art Coffee: https://goo.gl/iypFft

- Sun (19/11) Aroi Coffee: https://goo.gl/C61iRA

- Sun (19/11) House of Cha: https://goo.gl/gsW6BX 

*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Friday (17/11):L'usine:https://goo.gl/4YrgQB

- Sat (18/11) Thì Là: https://goo.gl/GHmnfc

- Sat (18/11) Link Cafe: https://goo.gl/ty3bt4

- Sat (18/11) Boong Cafe: https://goo.gl/gPpb3x

- Sun (19/11) Rehab: https://goo.gl/rAoxZZ 

- Sun (19/11) Stella: https://goo.gl/jmny8T

- Sun (19/11) 9AM-12AM: Citihub: https://goo.gl/QJEzm1

- Sun (19/11) 2PM-5PM: Citihub: https://goo.gl/vmBSzS

 Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan