Life is beautiful - Tuần 86 (18-20/08/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh " Life is beautiful " tuần 18-20/08/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Life is beautiful -

Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams Lịch vẽ tại HCM:
- Fri (18/08): 6PM - 9PM: L'Usine : https://goo.gl/A4zv9k
- Sat (19/08): 9AM - 12PM: Thì Là Bistro: https://goo.gl/BjF2Rk (Once Upon A Time)
- Sat (19/08): 2PM - 5PM: Magnolia: https://goo.gl/3xkZ9B (Come back home)
- Sun (20/08): 2PM - 5PM: Citihub: https://goo.gl/y46A6V
- Sun (20/08): 2PM - 5PM: Food central: https://goo.gl/yUVuqf

 Lịch vẽ tại Hà Nội:
- Fri (18/08) : 6PM - 9PM : Koh Samui: https://goo.gl/TttkdS
- Sat (19/08) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/wL6Q6v
- Sat (19/08) : 2PM - 5PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/9Zu2P6 (Once Upon A Time)
- Sun (20/08) : 9AM - 12PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/naxThz

- Sun (20/08) : 2PM - 5PM : Koh Samui: https://goo.gl/2npd1J (Come back home)
- Sun (20/08) : 2PM - 5PM : Half Full Times City: https://goo.gl/ffVGkB (Once Upon A Time)

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan