"Fly me to the moon" - Tuần 76 (16-18/06/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Fly me to the moon" tuần 16-18/06/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-Fly me to the moon -

"...and let me play among the stars..."
 Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Fri (16/06) : 7PM - 10PM : Cabine: https://goo.gl/nzpQut
- Sat (17/06) : 2PM - 5PM : SWING: https://goo.gl/ZMJmMj
- Sat (17/06) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/JmWUy5
- Sat (17/06) : 2PM - 5PM : Half-Full Times City: https://goo.gl/ewiJ5f
- Sat (17/06) : 2PM - 5PM : TIME Coffee & Teahouse: https://goo.gl/Na8VPm
- Sun (18/06) : 9AM - 12PM : Koh Samui: https://goo.gl/tKSKm4
- Sun (18/06) : 2PM - 5PM : Koh Samui: https://goo.gl/s21sMt
- Sun (18/06) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/VV5K1D
- Sun (18/06) : 2PM - 5PM : TIME Coffee & Teahouse: https://goo.gl/WeSnVU

 Lịch vẽ tại HCM:
- Sat (17/06) : 9AM - 12PM: Citihub: https://goo.gl/YMbfYb
- Sat (17/06) : 2PM - 5PM: Citihub: https://goo.gl/xy7tjN
- Sat (17/06) : 9AM - 12AM: Magnolia: https://goo.gl/xbxmg1
- Sat (17/06) : 2PM - 5PM: C.On: https://goo.gl/9xLmRX
- Sat (17/06) : 2PM - 5PM: Magnolia: https://goo.gl/FoYcMt
- Sun (18/06) : 9AM - 12PM: Food central: https://goo.gl/4LTeyH
- Sun (18/06) : 9AM - 12PM: Magnolia: https://goo.gl/wmoyk7
- Sun (18/06) : 2PM - 5PM: Food central: https://goo.gl/W3E4Xj
- Sun (18/06) : 2PM - 5PM: Magnolia: https://goo.gl/LoKiXL

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan