"Cosmos flower" - Tuần 59 (17-19/02/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Cosmos flower" tuần 17-19/02/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Cosmos flower -


Link album :
- Fri, 19PM, Feb 17th, Quantum https://goo.gl/uw5kEZ
- Sat, 14PM,  Feb 18th, Kuri Kuri : https://goo.gl/BsS7V7
- Sat, 14PM,  Feb 18th, Swing : https://goo.gl/S183pF
- Sun, 9AM,  Feb 19th, Typograf : https://goo.gl/yHuDpe
- Sun, 14PM,  Feb 19th, Typograf : https://goo.gl/vt7lM9
- Sun, 14PM,  Feb 19th, Kodo Cafe : https://goo.gl/zM86Dw

- Sat, 14PM,  Feb 18th, the KAfe : https://goo.gl/8bhZS7
- Sat, 14PM,  Feb 18th, The Open Space : https://goo.gl/in5LNT
- Sun, Feb 19th, KA Koncept : https://goo.gl/lwL8dI
- Sun, Feb 19th, the KAfehttps://goo.gl/HR89sG
- Sun, Feb 19th, the KAfehttps://goo.gl/7HDYJp

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan