Come back home - Tuần 85 (11-13/08/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Come back home " tuần 11-13/08/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-Come back home -

Love is the one thing that we're capable of perceiving, that transcends dimensions of time and space Lịch vẽ tại Hà Nội:
- Sat (12/08) : 2PM - 5PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/rFfzMo
- Sun (13/08) : 2PM - 5PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/iuF5Vd

- Sun (13/08): 2PM - 5PM: Koh Samui : https://goo.gl/ia9rbD


 Lịch vẽ tại HCM:

- Sat (12/08) 2PM - 5PM: Magnolia : https://goo.gl/Loqur8
- Sun (13/08): 2PM - 5PM: Food central: https://goo.gl/VYxYn9

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan