"Có một con mèo" - Tuần 79 (07-09/7/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Có một con mèo" tuần 7-9/7/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-Có một con mèo -
 Lịch vẽ tại Hà Nội:
- Fri (07/07) : 6:30PM - 10PM : Cabine: https://goo.gl/kYQtJY
- Sat (08/07) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/GgkHc3
- Sat (08/07) : 2PM - 5PM : Half Full Times City: https://goo.gl/jjP1oK
- Sat (08/07) : 2PM - 5PM : TIME Coffee & Teahouse: https://goo.gl/ohdbBV
- Sun (09/07) : 9AM - 12PM : Koh Samui: https://goo.gl/aKvgqg
- Sun (09/07) : 9AM - 12PM : Cabine: https://goo.gl/dwbQM3
- Sun (09/07) : 2PM - 5PM : Koh Samui: https://goo.gl/1CsjS6
- Sun (09/07) : 2PM - 5PM : TIME Coffee & Teahouse: https://goo.gl/qDMCJb
- Sun (09/07) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/VsDe6m

 Lịch vẽ tại HCM:
- Fri (07/07) : 6:30PM - 9:30PM : L'Usine: https://goo.gl/kVfuQJ
- Sat (08/07) : 9AM - 12PM : Food central: https://goo.gl/AEtsMU 
- Sat (08/07) : 2PM - 5PM : Food central: https://goo.gl/zd55ig
- Sun (09/07) : 9AM - 12PM: C.On: https://goo.gl/eeVqZ6
- Sun (09/07) : 9AM - 12PM: Citihub: https://goo.gl/MCR77T
- Sun (09/07) : 2PM - 5PM : Magnolia: https://goo.gl/UnqqR7

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan