"City of Stars" - Tuần 58 (10-14/02/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "City of Stars" tuần 10-14/02/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- City of Stars -

"Are you shining just for me?
City of stars
There's so much that I can't see
Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you
That now our dreams may finally come true!"Link album :
- Fri, 19PM, Feb 10th, Quantum : https://goo.gl/1etrzA
- Sat, 14PM,  Feb 11th, Kuri Kuri : https://goo.gl/WKbrgV
- Sat, 14PM,  Feb 11th, Swing : https://goo.gl/FntgGk
- Sat, 14PM,  Feb 11th, Kodo Cafe:https://goo.gl/yxZ7ZA
- Sun, 14AM,  Feb 12th, Typograf : https://goo.gl/f1wysB
- Sun, 15PM,  Feb 12th, Typograf : https://goo.gl/Jt77cm
- Sun, 15PM,  Feb 12th, the KAfe : https://goo.gl/YpmpWl

- Sat, 9AM,  Feb 11th, the KAfe : https://goo.gl/2d8aA0
- Sat, 14PM,  Feb 11th, the KAfe : https://goo.gl/1S2oxY
- Sat, 14PM,  Feb 11th, The Open Space :https://goo.gl/sb1l8s
- Sat, 14PM,  Feb 11th, KA Koncept : https://goo.gl/wYihhW
- Sun,  Feb 12th, KA Koncept : https://goo.gl/GzYrIx
- Sun,  Feb 12th, the KAfehttps://goo.gl/yB51BM
- Sun,  Feb 12th, the KAfe :https://goo.gl/Kxe0x1
- Mon,  Feb 13th, KA Koncept : https://goo.gl/jtSm7d
- Tue,  Feb 14th, KA Koncept https://goo.gl/oh4H66

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan