"Cho tôi đi theo" - Tuần 62 (10-12/03/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Cho tôi đi theo" tuần 10-12/03/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Cho tôi đi theo -

"Cho tôi đi theo với
Nơi anh đi về
Về nơi đẹp trời hơn
Tràn đầy đam mê...
"

~ Ngọt ~


Link album :
- Fri, 19PM, th, Quantum https://goo.gl/sX8l5X
- Sat, 14PM,  th, Swing : https://goo.gl/3SXtET
- Sun, 9AM,  th, Cafe Milanohttps://goo.gl/NKdCh8
- Sun, 14PM,  th, Cafe Milano : https://goo.gl/URFgpk
- Sun, 14PM,  th, Sky Coffee : https://goo.gl/h0l47m

- Sat, 14PM,  th, Magnolia https://goo.gl/pd6Flq
- Sat, 14PM,  th, KA Concept : https://goo.gl/jgoP0I
- Sat, 14PM,  th, The Open Space : https://goo.gl/h9TwMt
- Sun,  th, Citihub : https://goo.gl/pTCdbr
- Sun,  th, Shi Cafe : https://goo.gl/aZlqox
- Sun,  th, Citihub : https://goo.gl/hltVdY

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan