"Better together" - Tuần 81 (21-23/7/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Better together " tuần 21-23/7/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


-Better together -

It's always better when we're together
 Lịch vẽ tại Hà Nội:
- Sat (22/07) : 2PM - 5PM : Sky Coffee: https://goo.gl/ebUBYg
- Sun (23/07) : 9AM - 12PM : Koh Samui: https://goo.gl/jnRmcJ
- Sun (23/07) : 2PM - 5PM : Koh Samui: https://goo.gl/FH1D78
- Sun (23/07) : 9AM - 12PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/p146GM
- Sun (23/07) : 2PM - 5PM : Aroi Dessert Cafe: https://goo.gl/bXHKvR
- Sun (23/07) : 2PM - 5PM : TIME Coffee & Teahouse: https://goo.gl/8cyPX3

 Lịch vẽ tại HCM:
- Fri (21/07) : 6PM - 9PM : L'Usine : https://goo.gl/1mELXB
- Sun (23/07) : 9AM - 12PM: Citihub: https://goo.gl/EqWqmt
- Sun (23/07) : 2PM - 5PM : Citihub: https://goo.gl/uUfgVi


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan