"Before sunrise" - Tuần 70 (06-07/05/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Before sunrise" tuần 06-07/05/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Before sunrise -

"It's always darkest before the dawn."***Link Album tại Hà Nội:
- Fri (05/05):7PM - 10PM : Quantum: 
https://goo.gl/ti4Tgc
- Sat (06/05):2PM - 5PM: SWING: https://goo.gl/A5enzg
- Sat (06/05): 2PM - 5PM: Sky Coffee: https://goo.gl/QNvn87
- Sat (06/05): 2PM - 5PM: Quantum: https://goo.gl/21doxj
- Sun (07/05) : 9AM - 12PM : Koh Samui: https://goo.gl/NVgojP
- Sun (07/05) : 2PM - 5PM : Kuri Kuri: https://goo.gl/uDXvWR
- Sun (07/05): 2PM - 5PM : Half Full Times City: https://goo.gl/DG2dgx

***Link Album tại HCM:
- Sat (06/05) : 2PM - 5PM : Shi Cafe: https://goo.gl/MgLr9R
- Sat (06/05) : 2PM - 5PM : KA Koncept: https://goo.gl/7KgJgV
- Sun (07/05) : 9AM - 12PM : Citihub: https://goo.gl/5Nu7tF
- Sun (07/05) : 9AM - 12PM : Magnolia: https://goo.gl/p4sih8
- Sun (07/05) : 2PM - 5PM : Citihub: https://goo.gl/N7uRWb
- Sun (07/05) : 2PM - 5PM : Magnolia: https://goo.gl/p4sih8

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan