An Yên - Tuần 95 (20-22/10)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "An Yên" tuần 20-22/10/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- An Yên -*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (21/10) Kooloff: https://goo.gl/28vKbW (Em)

- Sat (21/10) Sky:  https://goo.gl/1WndZu (How to be a Parisian)

- Sun (22/10) Aroi 9AM-12AM:https://goo.gl/B8Rtkj  (How to be a Parisian)

- Sun (22/10) D'art Coffee: https://goo.gl/xJcu3B (Rose)

- Sun (22/10) Aroi 2PM-5PM : https://goo.gl/Wx98BX (An Yên)

- Sun (22/10) House of Cha: https://goo.gl/EmSQRT (Rose)

*Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh:

- Sat (21/10) Link Cafe: https://goo.gl/z1tQdL (How to be a Parisian)

- Sat (21/10) Citihub: https://goo.gl/a3gLaU (Em)

- Sat (21/10) Thì Là: https://goo.gl/QLvWh5 (Rose)

- Sun (22/10) 9AM-12AM: Citihub: https://goo.gl/Cr1jWw (Eiffel)

- Sun (22/10) Boong Cafe: https://goo.gl/ftwUVd (Eiffel)

- Sun (22/10) Sói Mèo Coffee: https://goo.gl/qLePEZ (Eiffel)


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan