"Across the water" - Tuần 69 (28-30/04/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Across the water" tuần 28-30/04/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Across the water -

"Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my."Link album :
- Fri, 19PM, 28th, Quantum https://goo.gl/YcxBe8
- Sat, 14PM, 29th, Sky Coffee : https://goo.gl/0YKIEx
- Sat, 14PM, 29th, Swing : https://goo.gl/rIRxlo
- Sun, 14PM, 30th, Koh Samui Huthttps://goo.gl/x3br5l

- Sat, 14PM, 29th, Citihub : https://goo.gl/SP0H6E
- Sat, 14PM, 29th, Shi Café https://goo.gl/GypxQc
- Sun, 30th, KA Koncept : https://goo.gl/E5aupq
- Sun, 30th, Magnolia https://goo.gl/OXip9w
- Sun, 14PM, 30th, Magnolia : https://goo.gl/xQOBgB

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan