"A New Beginning" - Tuần 54 (06 - 08/01/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "A New Beginning" tuần 06 - 08/01/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- A New Beginning -

"Like wildflowers, you must allow yourself to grow in all the places people thought you never would."
Here's to a new beginning!


Link album :
- Fri, 7PM, Jan 6th, Quantumhttps://goo.gl/NgRWLg
- Sat, 2PM, Jan 7th, Kuri Kuri : https://goo.gl/LUQy1g
- Sat, 2PM, Jan 7th, Swing : https://goo.gl/3jw1xv
- Sun, 9AM, Jan 8th, Typograf : https://goo.gl/OuO1xX
- Sun, 2PM, Jan 8th, Typograf : https://goo.gl/h02rDN
- Sun, 2PM, Jan 8th, the KAfe : https://goo.gl/mszf6f

- Sat, 2PM, Jan 7th, the KAfe : https://goo.gl/LnrTDW
- Sat, 2PM, Jan 7th, Magnolia : https://goo.gl/Pcdalb
- Sun, Jan 8th, Zest Bistro & Cafe : https://goo.gl/oZ9A1T
- Sun, Jan 8th, the KAfehttps://goo.gl/pGUiJW
- Sun, Jan 8th, Magnolia https://goo.gl/FSA4m0

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan