A merry little Christmas - It's cold outside - Tuần 103 (15/12-17/12/2017)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "A merry little Christmas" và "It's cold outside” tuần 15/12-17/12/2017 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- A merry little Christmas -

"Have yourself a merry little chrismas, let your heart be light"


- It's cold outside -*Lịch vẽ tại Hà Nội:

- Sat (16/12) Aroi Coffee: https://goo.gl/yFhh3Q

- Sat (16/12) Kool off: https://goo.gl/HQg9GZ

- Sat (16/12) House Of Cha: https://goo.gl/aAU1Bm

- Sun (17/12) Aroi: https://goo.gl/vUVd3E

- Sun (17/12) Kool off: https://goo.gl/AJ6qme (It's cold outside)

- Sun (17/12) House of Cha: https://goo.gl/x2c8Kf

 *Lịch vẽ tại Hồ Chí Minh


- Fri (15/12) L'usine: https://goo.gl/Q7t7mR

- Sat (16/12) Link Cafe: https://goo.gl/BPC5Z9

- Sat (16/12) Boong Cafe: https://goo.gl/Eyt85o

- Sat (16/12 Thì Là: https://goo.gl/qKvrp4

- Sun (17/12) 9AM-12AM: Rehab:  https://goo.gl/qoGE7V (Cô gái lang thang)

- Sun (17/12) 9AM-12AM: Link Cafe: https://goo.gl/FC2UUi

- Sun (17/12) Link Cafe: https://goo.gl/bNDZWs (It's cold outside)

- Sun (10/12) Citihub: https://goo.gl/WHShwd (It's cold outside)

 

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!

Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan