"Winter" - Tuần 49 (02-04/12/2016)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Winter" tuần 02-04/12/2016 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Winter -

"Baby, It's cold outside..."


Link album :
- Fri, 7PM, Dec 2th,  Nhà 9NKC : https://goo.gl/VzG9S3
- Sat, 2PM, Dec 3th, Rustic : https://goo.gl/4bYFRr
- Sat, 2PM, Dec 3th, Swing : https://goo.gl/np9rZR
- Sun, 9AM, Dec 4th, Typograf : https://goo.gl/z5ce0Y
- Sun, 2PM, Dec 4th, Typograf : https://goo.gl/6LUucZ
- Sun, 2PM, Dec 4th, Quantum : https://goo.gl/e8oY14

- Sat, 2PM, Dec 3th, Anh Tukk : https://goo.gl/CwZXmq
- Sat, 9AM, Dec 3th, The Open Space : https://goo.gl/FbChBe
- Sun, Dec 4th, Zest Bistro & Cafe : https://goo.gl/ikWjb0
- Sun, Dec 4th, Zest Bistro & Cafe : https://goo.gl/Y5rJa5
- Sun, Dec 4th, Magnolia https://goo.gl/bDfQ8l


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan