"Waterfall" - Tuần 51 (16-18/12/2016)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Waterfall" tuần 16-18/12/2016 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Waterfall -

"Our greatest glory is not never falling, but in rising every time we fell."

Confucius -


Link album :
- Fri, 7PM, Dec 16th, Nhà 9NKChttps://goo.gl/hJNVYN
- Sat, 2PM, Dec 17th, Kodo Cafe : https://goo.gl/tlo98z
- Sat, 2PM, Dec 17th, Swing : https://goo.gl/pLMnf6
- Sun, 9AM, Dec 18th, Typograf : https://goo.gl/b8w6EW
- Sun, 2PM, Dec 18th, Typograf : https://goo.gl/Ck1eA5 
- Sun, 2PM, Dec 18th, Quantum : https://goo.gl/FzAFJW

- Sat, 2PM, Dec 17th, Zest Bistro & Cafe : https://goo.gl/mf2Ezf
- Sat, 9AM, Dec 17th, The Open Space : https://goo.gl/sy1ZTQ
- Sun, 2PM, Dec 18th, the KAfe : https://goo.gl/3msh4z
- Sun, 9AM, Dec 18th, the KAfehttps://goo.gl/oy3sPu
- Sun, Dec 18th, Magnolia https://goo.gl/pUadAG

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan