"Tuyết Yêu Thương" - Tuần 52 (23-25/12/2016)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Tuyết Yêu Thương" tuần -23/25/2016 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Tuyết Yêu Thương -

""It's the most wonderful time of the year
With the kids jingle belling
And everyone telling you be of good cheer
It's the most wonderful time of the year...
"


Link album :
- Fri, 7PM, Dec 23rd, Quantum: https://goo.gl/oo8Js9 
- Sat, 2PM, Dec 24th, Swing : https://goo.gl/tPPq3R
- Sat, 9AM, Dec 24th, Typograf : https://goo.gl/eCbg5A
- Sat, 2AM, Dec 24th, Typograf : https://goo.gl/rwg1Yy
- Sun, 9AM, Dec 25th, Kodo Cafehttps://goo.gl/fy7RQ5
- Sun, 2PM, Dec 25th, Kodo Cafehttps://goo.gl/eJ8FcS
- Sun, 2PM, Dec 25th, Quantum : https://goo.gl/eOWHlD

- Sat, 2PM, Dec 24th, the KAfe : https://goo.gl/HypjFJ
- Sat, 9AM, Dec 24th, The Open Space : https://goo.gl/M44VuH
- Sun, Dec 25th, Zest Bistro & Cafe : https://goo.gl/OK2zHO
- Sun, Dec 25th, The Open Space : https://goo.gl/M44VuH
- Sun, Dec 25th, Magnolia https://goo.gl/EPtAFR
- Sun, 9AM, Dec 25th, the KAfe : https://goo.gl/adp9l6
- Sun, 2PM, Dec 25th, the KAfe : https://goo.gl/XJB9NY

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan