"Together" - Tuần 50 (09-11/12/2016)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Together" tuần 09-11/12/2016 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Together -

"Keep your feet on the ground, when your heads in the clouds..."


Link album :
- Fri, 7PM, Dec 9th,  Nhà 9NKC : https://goo.gl/8ycJZN
- Fri, 7PM, Dec 9thQuantum:https://goo.gl/6tBNdu
- Sat, 2PM, Dec 10th, Kodo Cafe : https://goo.gl/rJPyUz
- Sat, 2PM, Dec 10th, Swing : https://goo.gl/UNhHBl
- Sat, 2PM, Dec 10th, Quantum: https://goo.gl/Oulknq
- Sun, 9AM, Dec 11th, Typograf : https://goo.gl/Nj0wZ1
- Sun, 2PM, Dec 11th, Typograf : https://goo.gl/wqSBzI
- Sun, 2PM, Dec 11th, Quantum : https://goo.gl/5vSPJD

- Sat, 2PM, Dec 10th, the KAfe : https://goo.gl/y4x1m8
- Sat, 2PM, Dec 10th, Zest Bistro & Cafe : https://goo.gl/G5DYg8
- Sat, 9AM, Dec 10th, The Open Space : https://goo.gl/EE8hHC
- Sun, Dec 11th, Zest Bistro & Cafe : https://goo.gl/kp68El
- Sun, Dec 11th, the KAfehttps://goo.gl/2Q5lVE
- Sun, Dec 11th, Magnolia https://goo.gl/Gt2cGc


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan