"The Climb" - Tuần 48 (25-27/11/2016)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "The Climb" tuần 25-27/11/2016 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- The Climb -

"Don't climb mountains so that people can see you. Climb mountains so that you can see the world"

- David McCullough Jr.-


Link album :
- Fri, 7PM, Nov 25th, Quantum : https://goo.gl/dGUJ7Y
- Sat, 2PM, Nov 26th, Rustic : https://goo.gl/RHVhRS
- Sat, 2PM, Nov 26th, Swing : https://goo.gl/RKNRlw
- Sun, 9AM, Nov 27th, Typograf : https://goo.gl/dB01Nw
- Sun, 2PM, Nov 27th, Typograf : https://goo.gl/lQB4IT
- Sun, 2PM, Nov 27th, Rustic : https://goo.gl/RHVhRS

- Sat, 2PM, Nov 26th, Anh Tukk : https://goo.gl/XmqSjQ
- Sat, 2PM, Nov 26th, The Open Space :  https://goo.gl/5WyLJi
- Sun, Nov 27th, the KAfe : https://goo.gl/Ol1l9g
- Sun, Nov 27th, the KAfe https://goo.gl/fVT98C
- Sun, Nov 27th, Magnolia https://goo.gl/3UyXL3


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan