"Nắng rơi" - Tuần 40 (30/09-02/10/2016)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Nắng rơi" tuần 30/09-02/10/2016 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 


- Nắng rơi -Link album :


- Friday, 7pm, Sep 30th, Rustics Coffee : https://goo.gl/Os2Ghx

- Saturday, 2pm, Oct 1st, Rustics Coffee : https://goo.gl/zoih4i

- Saturday, 2pm, Oct 1st, Swing : https://goo.gl/f55zd6

- Sunday, 9am, Oct 2nd, Typograf : https://goo.gl/UQez3z

- Sunday, 2pm, Oct 2nd, Typograf : https://goo.gl/lkW9lh


- Sat, 2pm, Oct 1st, the KAfe : https://goo.gl/NKJeee
- Sat, 2pm, Oct 1st, Magnolia : https://goo.gl/msf5FO
- Sun, 9am, Oct 2nd, Zest Bistro & Cafe : https://goo.gl/2nGFRf
- Sun, 2pm, Oct 2nd, Zest Bistro & Cafe : https://goo.gl/HA1yE0Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan