"Let go" - Tuần 44 (29-30/10/2016)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Let go" tuần 29-30/10/2016 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Let go -


Link album :
- Sat, 2PM, Oct 29th, Rustic : https://goo.gl/gGgzuc
- Sat, 2PM, Oct 29th, Swing : https://goo.gl/ICP8ZL
- Sun, 9AM, Oct 30th, Typograf : https://goo.gl/jtKd0a
- Sun, 2PM, Oct 30th, Typograf : https://goo.gl/7IYt50

- Sat, 2PM, Oct 29th, Anh Tukk : https://goo.gl/J5Eal0
- Sat, 2PM, Oct 29th, the KAfe : https://goo.gl/XJXvNo
- Sun, Oct 30th, Anh Tukk : https://goo.gl/Wa3YoJ
- Sun, Oct 30th, the KAfe https://goo.gl/paIPcE
- Sun, Oct 30th, KA Koncept https://goo.gl/UoMg3T


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan