"Gió đầu mùa" - Tuần 45 (04-06/11/2016)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Gió đầu mùa" tuần 04-06/11/2016 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Gió đầu mùa -


Link album :
- Fri, 7PM, Oct 4th, Quantum : https://goo.gl/m7tIix
- Sat, 2PM, Oct 5th, Rustic : https://goo.gl/nD0bXP
- Sat, 2PM, Oct 5th, Swing : https://goo.gl/38y4UC
- Sat, 2PM, Oct 5th, Quantum : https://goo.gl/3nnfsi
- Sun, 9AM, Oct 6th, Typograf : https://goo.gl/vnx5pG
- Sun, 2PM, Oct 6th, Typograf : https://goo.gl/m504XV
- Sun, 2PM, Oct 6th, Rustic : https://goo.gl/Troxoz

- Sat, 2PM, Oct 5th, Anh Tukk : https://goo.gl/U3sXwy
- Sat, 2PM, Oct 5th, KA Koncept : https://goo.gl/Lw1vsH
- Sun, 9AM, Oct 6th, the KAfe : https://goo.gl/nRvGgk
- Sun, 2PM, Oct 6th, the KAfehttps://goo.gl/Ykmz75

Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan