"Dream away" - Tuần 47 (18-20/11/2016)

Cám ơn các bạn đã đến tham dự lớp vẽ tranh "Dream away" tuần 18-20/11/2016 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh


- Dream away -

"Though me travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not"

- Ralph Waldo Emerson -


Link album :
- Fri, 7PM, Nov 18th, Quantum : https://goo.gl/4nn39e
- Sat, 2PM, Nov 19th, Rustic : https://goo.gl/ykMZxg
- Sat, 2PM, Nov 19th, Swing : https://goo.gl/jMae5E
- Sun, 9AM, Nov 20th, Typograf : https://goo.gl/MEaeGY
- Sun, 2PM, Nov 20th, Typograf : https://goo.gl/MEaeGY

- Sat, 2PM, Nov 19th, Anh Tukk : https://goo.gl/7isLbH
- Sat, 9AM, Nov 19th, the KAfe : https://goo.gl/Y3mKvr
- Sat, 2PM, Nov 19th, the KAfe : https://goo.gl/Iytcdo
- Sun, Nov 20th, the KAfe : https://goo.gl/Bn399e
- Sun, Nov 20th, the KAfe https://goo.gl/Iytcdo
- Sun, Nov 20th, Magnolia https://goo.gl/cokhd3


Hẹn gặp lại các bạn vào những tranh tiếp theo!
Tipsy Art Team.

Bài viết liên quan